Za Lepší distanční výuku

Myslím si, že distanční výuka našich dětí neprobíhá ideálně. Zejména výuka formou videa je často nedostatečná. Velké množství škol není schopno distanční výuku zajistit. Domnívám se, že školy měli dostatek času na přípravu technického řešení a proškolení učitelů. Na trhu existuje opravdu mnoho nástrojů na zajištění kvalitní distanční výuky formou videa. Níže je seznam dodavatelů a řešení.

Učitelé mají svou práci pro naše děti vykonávat každodenně a ideálně dle rozvrhu formou výkladu (video nebo audio). Pokud škola není vybavena obousměrným komunikačním systémem nebo to učitelé nezvládají, tak by měli vyučovat pouze s využitím kamery s mikrofonem před tabulí a bez komunikace s žáky např. přes Youtube (jak to vypadá?), případně s využitím natočených videí či zasláním audia s výkladem látky. Není to ideální, ale je to lepší než nic. Úkolování formou domácích úkolů, které pak často vyžaduje aktivní účast rodičů a zasílání seznamu stránek učebnic k přečtení považuji dlouhodobě za neudržitelné a rozhodně nedostatečné. Rodiče pak suplují za učitele. Pojďme hledat vzory mezi školami, učiteli a inspirovat ostatní.

Ministr i další politici často řeší pouze děti, které nemají přístup k Internetu a počítač. Zapomínají však řešit tu většinu, která vybavena je , ale školy video výuku téměř neposkytují nebo jen minimálně. Video výuku dnes zvládne přijímat, ale i poskytovat téměř každý chytrý telefon. Pokud nějaké dítě nemá k dispozici počítač, mobil ani Internet, tak tuším, že ani peníze nepomohou, protože se rodiče prostě nestarají a online výuka stejně nebude v těchto rodinách úspěšná. Jistě jsou vyjímky, ale myslím, že jich moc nebude. Tam je to spíš o sociální práci a nikoliv příspěvku na vybavení. Bohužel je argument nedostupnosti pro všechny často zneužíván jako argument škol proč online výuku neposkytují v dostatečném rozsahu. Co však děti, o které se rodiče starají a jsou na výuku připraveni?

Zeptejte se vedení vašeho kraje, města, obce, ředitelů škol jak na kvalitu distanční výuky dohlížejí, jestli mají statistiku distanční výuky dle tříd v jednotlivých školách a jestli školám aktivně pomáhají. Pokud mi získanou statistiku pošlete, budu rád. petr@petrvins.cz

Co je cílem aktivity Za lepší distanční výuku?

Chci zjistit v jakém rozsahu distanční výuka formou videa probíhá v různých školách, inspirovat pomalejší školy k větší aktivitě pro zavedení distanční výuky formou videa nebo alespoň mluveného výkladu a pomoci těmto školám k rychlejšímu postupu. Chtěl bych přimět ředitele a zřizovatele škol, aby rozsah kvalitní distanční výuky důsledně kontrolovali a školám aktivně pomáhali v případě problémů. Naše děti pak budou získávat kvalitnější výuku. Jsem také připraven aktivně pomoci při zajištění distanční výuky formou videa.

Dobré příklady

Základní škola Františka Formana - Velmi dobrý a rychlý přístup školy k řešení krizové situace ve výuce. Snad bude inspirací pro ostatní. JIŽ OD POLOVINY BŘEZNA! poskytují online výuku přes Skype a vyučují podle běžného rozvrhu. Odkaz na video reportáž k jejich systému distanční výuky najdete ZDE.

Můžete se připojit i na facebooku ve skupině Za lepší distanční výuku

Posílejte mi prosím statistiku výuky formou videa na škole vašich děti.

Formulář je ZDE

Distanční výuka - nástroje a firmy

Microsoft Teams (software)

Google Classroom (software)

Skype (software)

příklad výuky přes Skype

Video s vysvětlením Microsoft Teams a Google

ucimeonline.cz (projekt podpory pro školy)

Start Stream set (sestava pro distanční výuku)