Projekt akumulace energie a fotovoltaika

Projekt spolufinancovaný z EU z Operačního programu

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název programu

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy

Nízkouhlíkové technologie - II.výzva - aktivita b) akumulace energie

Název projektu

Petr Vinš - Pořízení bateriového systému a fotovoltaické elektrárny k podnikatelským účelům

Jméno žadatele: Petr Vinš (IČO: 63179601)

Reg. číslo žádosti: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010619

Termín realizace: 6/2018

Způsobilé výdaje: 310 502,00 Kč

Dotace: 248 401,60 (80 % celkových způsobilých výdajů)

Popis projektu

Cílem projektu je prostřednictvím pořízení fotovoltaické elektrárny a bateriového systému pro uskladnění přebytečné elektrické energie pokrýt velkou část roční potřeby elektrické energie žadatele z vlastních zdrojů, ušetřit provozní náklady za energie, před svými zákazníky a dodavateli být vnímán jako podnikatel otevřený moderním technologiím, který se chová šetrně ke svému okolí.

V rámci mého podnikání se zabývám dodávkami a správou veškerých inovativních technických řešení převážně spojených s informačními technologiemi. Jsou to informační systémy, kamerové a zabezpečovací systémy, systémy regulace a automatizace. Dalším oborem mého podnikání je oblast ekologické energetiky, kdy poskytuji služby v oblasti pěstování energetických dřevin a jejich využití v tepelné energetice.

V rámci projektu podpory nízkouhlíkových technologií využívám fotovoltaickou elektrárnu s akumulací energie do baterií. Snažím se tak minimalizovat využívání elektrické energie z distribuční sítě, která je stále vyráběna převážně z uhlí. Polovinu mého pracovního dne pracuji z domova, kde spotřebovávám elektrickou energii pro výpočetní techniku, stroje na zpracování biomasy a stroje ve strojní dílně. Druhou polovinu pracovního dne jezdím k zákazníkům a na místa spojená s mými projekty. V automobilu ujedu každý den přibližně 100km. K cestám budu od začátku prosince 2018 využívat elektromobil, který bude poháněn výhradně elektrickou energií. Pokud budu pracovat z domova, tak energii ze solární elektrárny budu přímo využívat k dobíjení elektromobilu a k pokrytí spotřeby elektrické energie v kanceláři a dílně. Pokud budu na cestách, tak se bude elektrická energie ukládat do baterií, ze kterých po příjezdu zpět dobiji elektromobil. Akumulované elektrická energie v bateriích a solární elektrárna mi tak zajistí dodávky většiny elektrické energie pro provoz kanceláře i provoz elektromobilu.

Závěry a výsledky

Z prvních týdnů provozu je zřejmá výhoda akumulace solární energie, která je využívána i při přechodné oblačnosti, kdy fotovoltaická elektrárna negeneruje dostatečné množství energie. Chybějící energie je tak dodávána z akumulátorů kam byla, jako přebytek, uložena v předchozích hodinách pří přímém slunečním svitu. Dokáži tak ušetřit více elektrické energie od dodavatele ze sítě. Další zjištěnou výhodou je možnost plánování efektivního využití většího množství elektrické energie například při využívání více strojů a technologií současně. Vyšší odběr si nyní dokáži zajistit celý z vlastních zdrojů, kdy je elektrická energie dodávána současně z fotovoltaické elektrárny a bateriového systému.

Fotografie realizovaného projektu