Projekt Pořízení elektromobilu

k podnikatelským účelům

Projekt spolufinancovaný z EU z Operačního programu

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název programu

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy

Nízkouhlíkové technologie - II.výzva - aktivita a) elektromobil

Název projektu

Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům pana Petra Vinše

Jméno žadatele: Petr Vinš (IČO: 63179601)

Reg. číslo žádosti: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010617

Termín realizace: 7 /2018

Způsobilé výdaje: 362 214,85Kč

Dotace: 271 661,13Kč (75% celkových způsobilých výdajů)

Popis projektu

Cílem projektu je pořízení elektromobilu za účelem zahájení přechodu žadatele k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Závěry / výsledky

V důsledku realizace projektu žadatel/příjemce očekává hlavní změnu ve snížení provozních nákladů spojených s provozem služebního automobilu a snížení uhlíkové stopy v rámci dopravy.

Fotografie realizovaného projektu